Kiến thức lập trình

Hướng dẫn thêm meta box để phân loại trang trong wordpress

Đôi khi bạn cần nhóm các Trang lại nhưng chưa tìm ra giải pháp. Sau...

Hướng dẫn viết function custom breadcrumbs wordpress flatsome theme

Tầm quan trọng của breadcrumbs trong website như thế nào? Breadcrumbs trong website đóng vai...

Hướng dẫn phân trang cho portfolio flatsome theme

Sau đây là cách phân trang cho portfolio flatsome theme. Trước tiên bạn cần biết...

thiết kế website

Lợi ích bespoke applications đối với công ty của bạn

Trong thời đại công nghệ phát triển, các tổ chức đang ngày càng dựa vào...