Website đạo tạo online

Demo tại: http://elearning-hodi.yestech.vn/

Chức năng website đào tạo trực tuyến

Chức năng người dùng

 • Duyệt xem các khóa học theo danh mục
 • Xem trước bài học
 • Mua khóa học Online
 • Đăng ký / Đăng nhập thành viên
 • Học lại hoặc học tiếp tục các bài học đã học trước đó.
 • Chống tải bài học

 

Chức năng quản trị

 • Quản lý học viên đăng ký
 • Sắp xếp quyền truy cập vào các khóa học và bài học
 • Phân loại danh mục khóa học
 • Phân loại Chương học và bài học theo khóa học
 • Upload video hoặc Link Zoom bài học
 • Phân quyền người dùng quản lý.

 

Công nghệ lập trình website đào tạo trực tuyến

 • Sử dụng mã nguồn PHP Laravel Framework, ưu điểm nhanh ổn định và bảo mật

Tối ưu hóa SEO website đào tạo trực tuyến

Bạn cần thiết kế website đào tạo trực tuyến 

 • Uy tín.
 • Chất lượng vượt trội.
 • Bảo hành vĩnh viễn.
Gọi ngay: 0902 1818 52