Yestech - Sản phẩm Công Nghệ Chất Lượng

Bào mật thông tin

Website https://yestech.vn/ được điều hành bởi Công ty TNHH Đầu Tư Công Nghệ Yestech, được gọi riêng là "yestech", và gọi chung là "Chúng tôi", “của Chúng tôi” trong văn bản này). Yestech cam kết tôn trọng quyền riêng tư và những vấn đề cá nhân của tất cả Người Dùng trên trang chủ Yestech ("Trang web”) (Chúng tôi gọi chung Trang web và các dịch vụ Chúng tôi cung cấp được mô tả trên Trang web là “Dịch Vụ”).

1. GIỚI THIỆU

1. Website https://yestech.vn/ được điều hành bởi Công ty TNHH Đầu Tư Công Nghệ Yestech, được gọi riêng là "yestech", và gọi chung là "Chúng tôi", “của Chúng tôi” trong văn bản này). Yestech cam kết tôn trọng quyền riêng tư và những vấn đề cá nhân của tất cả Người Dùng trên trang chủ Yestech ("Trang web”) (Chúng tôi gọi chung Trang web và các dịch vụ Chúng tôi cung cấp được mô tả trên Trang web là “Dịch Vụ”). Chúng tôi nhận thức được tầm quan trọng của các dữ liệu cá nhân mà bạn đã giao phó cho Chúng tôi và tin rằng trách nhiệm của Chúng tôi là quản lý đúng cách, bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn. Chính Sách Bảo Mật này (gọi tắt là "Chính Sách Bảo Mật" hay "Chính Sách") được tạo ra nhằm cung cấp các thông tin tổng quát về việc Chúng tôi sẽ thu thập, sử dụng, tiết lộ hoặc xử lý các dữ liệu cá nhân mà bạn đã cung cấp cho Chúng tôi như thế nào, cho dù ở hiện tại hay trong tương lai; cũng như cách mà Chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn trước khi đưa ra bất cứ quyết định nào liên quan đến việc cung cấp dữ liệu cá nhân của bạn cho Chúng tôi. Xin vui lòng đọc Chính Sách Bảo Mật một cách cẩn thận. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi liên quan đến các thông tin này hoặc thực tiễn bảo mật của Chúng tôi, xin vui lòng Liên hệ với Chúng tôi".

2. Dữ liệu cá nhân được thu thập bao gồm, nhưng không giới hạn:

  • Họ tên
  • Địa chỉ email
  • Ngày sinh
  • Địa chỉ thanh toán
  • Số điện thoại di động
  • Giới tính

· Bất kỳ thông tin nào khác về Người Dùng khi Người Dùng đăng nhập và sử dụng dịch vụ hoặc Trang web của Chúng tôi, thời điểm Người Dùng sử dụng các dịch vụ hoặc Trang web của Chúng tôi, cũng như các thông tin liên quan đến cách Người Dùng sử dụng dịch vụ hoặc Trang web của Chúng tôi

· Số liệu tổng hợp về lịch sử thao tác của Người Dùng
3. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc quan tâm về việc bảo mật của Chúng tôi hoặc các giao dịch của bạn với các Dịch Vụ, xin vui lòng liên hệ Yestech tại đây.

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây